Empresa

Serveis Integrals Vista, S.L. va néixer a Mataró (Barcelona) l'any 2009 amb la finalitat d'oferir als nostres clients un servei integral en relació a les diferents instal·lacions industrials que qualsevol establiment pogués necessitar per al seu bon funcionament.

Disposem d'un equip multidisciplinari per a la realització de qualsevol servei que els nostres clients requereixin. Aquest equip està constituït per personal tècnic acreditat en diferents especialitats, amb molts anys d'experiència en el sector i que ofereixen un servei integral a les empreses en relació a les seves instal·lacions.

Ens especialitzem en:

· Instal·lació i manteniment de: electricitat, lampisteria, gas, climatització i aparells elevadors.
· Instal·lació i manteniment d'instal·lacions tèrmiques als edificis.
· Servei de Prevenció de la Legionelosis.
· Manteniment integral a empreses.
· Reformes en general.
· Redacció de projectes tècnics, informes i certificats tant a empreses com a particulars.
· Instal·lació i manteniment de sistemes de motoritzats en tot tipus de portes.
· Instal·lació i manteniment de tancaments exteriors i aparells elevadors.

Acreditacions de l'empresa:

· Inscripció en el Registre d'agents de la seguretat industrial RASIC-005002731, codi REIE.
· Inscripció en el registre com a empresa instal·ladora d'electricitat.
· Inscripció en el registre d'empreses instal·ladores i mantenidores d'instal·lacions tèrmiques als edificis.
· Inscripció en el registre d'empreses instal·ladores i mantenidores d'instal·lacions de gas.
· Inscripció en el registre oficial d'establiments i serveis plaguicides, subclau: Tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionelosis amb nombre de registre 5364CAT-LgB.
· Formació com operadors en aparells elevadors.
· Formació com a operadors d'equips de refrigeració que contenen gasos fluorats.
· Empresa autoritzada per CYESA per a la instal·lació de Línies de vida.

Servicios Integrales Vista, S.L. pertany al Grup Alumtres, i a més a més d´aquests treballs, tambè podem oferir els següents serveis:

· Fabricació i instal·lació d'estructures metàl·liques i alumini, sostres en general amb diferents materials.
· Disseny i elaboració de zones de despatxos i oficines.
· Realització de treballs en altura per a la reparació de canals, goteres i manteniment en general.